• Aplikacja jest łatwa w obsłudze oraz wyjątkowo intuicyjna. Użytkownik jest informowany o każdym zachodzącym procesie.
  • Dostęp do internetu potrzebny tylko podczas włączania aplikacji mobilnej (praca offline)
  • Strażnik danych – nie tracimy danych w przypadku przypadkowego wyłączenia aplikacji czy wyczerpania baterii.  Po ponownym uruchomieniu można spokojnie dokończyć serwis.
  • Dane są kodowane w telefonie. Administracyjna aplikacja na desktopie  dekoduje wyniki, dzięki czemu nigdy nie wpadną one w niepowołane ręce.
  • Wyniki są eksportowane  jednym przyciskiem do arkusza kalkulacyjnego, gdzie możliwa jest dalsza edycja wg potrzeb klienta.

8 cech aplikacji i systemu Neuronic

  • Dane poufne są dostępne wyłącznie dla klienta – procedura obliczeniowa odbywa się na smartfonie klienta, a nie na serwerach Panko.
  • Aplikacja posiada system naprowadzający na lep, zdjęcia robi się intuicyjnie a odległość smartfonu od lepu za każdym razem jest taka sama
  • W aplikacji dodano moduł „dodaj uwagi i dodaj zdjęcie” (na ekranie z wyświetlanymi wynikami)  Tutaj można pokazać przyczynę problemu i dodać dodatkowe zdjęcia dokumentacyjne (na przykład pokazać drogi przenikania szkodników do wnętrza, powstałe na skutek nie przestrzegania przez personel procedury natychmiastowego zamykania drzwi)